10.000 nieuwe woningen in groene stadswijk Amstel III

Er komt een nieuwe stadswijk in Amstel III, het gebied dat tussen station Bijlmer ArenA, het AMC en het spoor ligt. Het gaat om een nieuw soort stadswijk met hoogbouw en klassieke eengezinswoningen, waar auto’s verdwijnen en fietsers de ruimte krijgen en overal groen komt. Elke vierkante centimeter wordt goed benut.

De oude kantoorgebouwen maken plaats voor deze groene stadswijk met 10.000 woningen. Er komen veel gedeelde voorzieningen, moderne kantoren, scholen, een gezondheids- en jongerencentrum. Van de 10.000 nieuwe woningen vallen er 7.000 in het sociale en middeldure segment.

Woonvormen

In Amstel III komen verschillende woonvormen. Van klassieke gezinswoningen met een eigen voordeur aan de straat, tot 60 meter hoge torens en hoogbouw. In de hoogbouw komen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wasmachines, deelauto’s, een dakterras, werkplekken, en kantoren. De auto’s verdwijnen uit het straatbeeld. Fietsen krijgen een plek in de gebouwen en straten worden duurzaam ingericht. Tussen de torens komen groene parkjes met in het midden van de stadswijk het Hondsrugpark.

Bewoners kunnen elkaar ontmoeten bij de gemeenschappelijke voorzieningen. Zo kan zich een gemeenschap vormen. Dit maakt van Amstel III een bijzonder stuk stad op een mooie plek, vlak bij 2 metrolijnen, een spoorverbinding, busverbindingen en de snelweg.

Uiteindelijke situatie

De stadswijk wordt samen met samen met de grondeigenaren gerealiseerd. De uiteindelijke situatie ligt niet vast. De eerste grondeigenaren zien de vele mogelijkheden.

Eind dit jaar zijn er 2.000 nieuwe bewoners. Het eerste woningbouwproject OurDomain is opgeleverd. In de zomer komen ook de eerste bewoners in TrinityBuildings. Het Paasheuvelweggebied bij station Holendrecht verandert helemaal. En deze zomer starten er nog 3 nieuwe woningbouwprojecten. In 2024 heeft Amstel III 5.000 nieuwe bewoners.

Prettige omgeving

Het Investeringsbesluit is samen met de marktpartijen geactualiseerd voor de komende 4 jaar, met een visie tot 2030 en 2040. Er is meer aandacht voor bewoners en gebruikers. Het wordt een prettige omgeving met een groot stadspark tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA.

De gemeenteraad stelde op 21 april de Actualisatie Investeringsbesluit 2021-2024 vast (ontwikkelstrategie, programmatisch en ruimtelijk perspectief), financiële paragraaf en 2 grondexploitaties voor de gebiedstransformatie van de kantorenwijk van Amstel III.

Meer weten over wat er in Amstel III gebeurt, kijk op: Groene stadswijk Amstel III, Animatie Amstel III, Actualisering Investeringsbesluit.