Bouw Jongerencentrum met oefenruimte drums in K-Buurt van start

De bouw van het jongerencentrum K-buurt is begonnen. Het centrum komt onder de metrobaan bij station Kraaiennest. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van bewoners van de K-buurt in vervulling.

In 2018 hebben jongeren van de buurt een video gemaakt voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In de periode voor de verkiezingen werden alle wensen van de buurt aan de politiek kenbaar gemaakt. Politici werd gevraagd zich uit te spreken over de komst van een jongerencentrum, door een kant te kiezen. Alle partijen van de huidige bestuurscoalitie stonden er achter.

Twee gebouwen

Nu dus de start van de twee gebouwen; een oefenruimte voor drumbands, speciaal geïsoleerd, en een jongerencentrum. De oefenruimte voor bands is eind mei klaar, het jongerencentrum een maand later.

Vaste plek

Het is de bedoeling dat deze opstelling er staat totdat de bouw van het hernieuwde Kmidden een vaste plek biedt voor een jongrencentrum in de nieuwe bebouwing op de kavels die nu vrij staan. Dat is het zogenaamde Kmidden Cocreatie traject. Onderdeel van dat traject is het alvast in gang zetten en experimenteren met zaken die voorzien in buurtbehoeften en ontwikkeling van de buurt. 

Masterplan

Het jongerencentrum sluit daar ook bij aan en is onderdeel van wat inmiddels Masterplan Zuidoost heet, een lange termijn plan om Zuidoost te verbeteren, en de jongeren van Zuidoost van beter toekomstperspectief te voorzien.