Genoeg ideeën voor park nieuwbouwwijk Switi 3C

Het park van Switi 3C wordt een ontmoetingsplek voor buurtbewoners van Switi en Kelbergen met natuurlijke speelonderdelen die de fantasie van kinderen prikkelen. De buurt is gevraagd om ideeën en wensen voor het park kenbaar te maken. Er wordt nu gekeken of de ideeën passen in het voorlopig ontwerp.

Eén van de ideeën is een ontmoetingsplek voor en door bewoners, een ovaal open gebouw zoals een arena of amfitheater dat uitnodigend is voor bewoners van alle leeftijden om elkaar te ontmoeten, waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, waar de buurt kan deelnemen aan activiteiten zoals kunst, wijnproeverij, meditatie, lezingen, kooklessen, huiswerkbegeleiding, sport, of een plek om zelf activiteiten te organiseren. Het gebouw past in de duurzame wijk van Switi 3C en heeft dan ook een groen dak met zonnepanelen, en alle stoelen en banken in het gebouw zijn ook van hout, met in het midden een arena.

Sporttoestellen

Een ander idee was een park met sporttoestellen, een renbaan, tenniscourt, en veel grasvelden waar yogalessen, pilates, en bodyshape kan worden gegeven. Daarnaast een speeltuin met veel hout en touwen en veel doolhoven en heuveltjes om te fietsen.

Veel bomen, verhoogde borders met fruitbomen, struiken, een pluktuin, moestuinbakken, en picknicktafels voor buurtbewoners om samen te komen, werd ook genoemd. Verder nog nestkasten voor vleermuizen en zwaluwen, en bijen- vlindervriendelijke beplanting. Er is ook behoefte aan een monument over de slavernijgeschiedenis in het park.

Fietsen in het park

Wat betreft fietsen in het park, is voorgesteld om meer ruimte voor het stallen van fietsen te creëren, het pad naar het dakpark alleen in te richten voor voetgangers en niet voor fietsers of brommers vanwege de veiligheid en een veilige kruising van het Bullewijkpad waarbij fietsers en voetgangers niet gehinderd worden door auto’s van Switi 3B naar 3 C.

Er wordt nu gekeken in hoeverre deze ideeën verwerkt kunnen worden in het voorlopig ontwerp van het park. Voor de zomer is het voorlopig ontwerp klaar en wordt het aan de buurt gepresenteerd.

Voor meer informatie: Switi – Gooise Kant: nieuw woongebied in Zuidoost.