BENG, de nieuwe manier van bouwen

Energieneutraal wonen en werken is belangrijk voor ieders woon- en werkcomfort én voor het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Een woning of gebouw is energieneutraal als het verwarmen en koelen minder energie kost dan de woning of het gebouw zelf aan energie opwekt, of verkrijgt uit een duurzame warmte- en/of koudebron. Daarvoor is het nodig dat we al bij de bouw van woningen en gebouwen de normen voor de energieprestatie van nieuwbouw goed regelen.

De landelijke EPC-regeling (Energie Prestatie Coëfficiënt) als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen, wordt daarom vervangen door de nieuwe normering BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Dit heeft gevolgen op de bouwnormen voor woningen in Amsterdam. De huidige EPC-norm in Amsterdam voor nieuwbouwwoningen is namelijk scherper dan de landelijke EPC-norm en bij de praktische toepassing van de BENG wil de gemeente deze normering continueren.

In september 2020 heeft de ontwerp Bouwverordening ter inzage gelegen waarin voor nieuwbouwwoningen in Amsterdam de vertaling naar de BENG eisen is opgenomen. Om marktpartijen, denk aan projectontwikkelaars, tijd te geven om te anticiperen op de nieuwe systematiek en vanwege benodigde besluitvorming door de rijksoverheid gaat de inwerkingtreding op zijn vroegst in op 1 juli 2021. Daarmee zorgen we voor een afdoende overgangsperiode en geven we vroegtijdig aan alle betrokkenen duidelijkheid over ambitie en proces.

Dat betekent dat in de periode vanaf 1 januari 2021 de landelijke BENG-eisen gelden voor de vergunningverlening.

Op weg naar energie neutrale nieuwbouw

Begin 2020 is de routekaart (pijler 7) Amsterdam klimaatneutraal 2050 gepubliceerd. Met deze routekaart zet Amsterdam haar lijn van energieneutraal bouwen voort. Amsterdam heeft al jarenlang beleid op het gebied van energieneutraal bouwen. De gemeente daagt de markt (vastgoedontwikkelaars) uit om volledig energieneutraal te bouwen. Dit is nu nog niet altijd mogelijk, maar de wens is er om zo energiezuinig mogelijk te bouwen.

Aanscherping BENG in Amsterdam voor nieuwbouwwoningen

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van nieuwbouw bij vergunningverlening bepaald aan de hand van de nieuwe landelijke BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen, NTA 8800). Amsterdam wil de huidige norm van EPC < 0,2 continueren. Op het moment dat de landelijk norm van EPC verandert naar BENG, wil Amsterdam de geldende normen in lijn brengen met deze nieuwe systematiek.

Dit gaat er veranderen

Energieopwekking en -verbruik wordt een integraal onderdeel van het ontwerp van een gebouw. In plaats van 1 EPC-norm worden bij BENG 3 aparte eisen gesteld:

  1. BENG 1: energiebehoefte, de prestatie van het casco van het gebouw, de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, zoals de isolatiewaarde.
  2. BENG 2: primair Energiegebruik, het aandeel fossiele energie in het energiegebruik, zoals verbruik en opwek eigen installaties.
  3. BENG 3: hernieuwbare energie, het aandeel hernieuwbaar op te wekken energie.

In tegenstelling tot de EPC, zijn de 3 eisen niet uitwisselbaar, dat betekent dat duurzaam-inclusief bouwen onderdeel wordt van het ontwerp van het gebouw. Dit geldt voor zowel de landelijke BENG-norm als die in Amsterdam.